Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Glycine max (L.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đậu tương; Đậu nành; thua pết
Tên khác: Phaseolus max L.; Soja max (L.) Piper; Dolichos soja L.; Soja hispida Moench; Glycine hispida (Moench) Maxim.; G. soja auct., non Sieb. & Zucc.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Glycine

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023