Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mai cánh lõm; Dục dọc; Dục dạc; (cây) Đũa bếp; Roi tia; Lung rach; Ton ang quan
Tên khác: Meesia serrata Gaertn., Ouratea lobopetala Gagnep., Cercinia thorelii Tiegh., Ouratea thorelii (Tiegh.) Lecomte, Ouratea arcta Craib;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Ochnaceae
Chi: Gomphia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023