Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gomphia striata (Tiegh.) C. F. Wei
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lão mai; Giội tía; Mai sọc
Tên khác: Campylocercum striatum Tiegh., Cercinia striata Tiegh., Ouratea striata (Tiegh.) Lecomte, Cercinia annamensis Tiegh.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Ochnaceae
Chi: Gomphia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023