Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Grammitis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Polypodiaceae

CÁC LOÀI
Grammitis adspersa
Grammitis bongoensis
Grammitis congener
Grammitis cuneifolia
Grammitis dorsipila
Grammitis hirtella
Grammitis lasiosora
Grammitis reinwardtii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024