Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Grangea maderaspatana (L.) Poir.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau cóc; Chân cua bồ cóc; nụ áo; cải đồng
Tên khác: Artemisia maderaspatana L.; Cotula maderaspatana (L.) Willd.; C. anthemoides Lour.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Grangea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023