Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Grewia asiatica L. var. pierrei Gagnep
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cò ke á (châu); Giam phủ; Cò ke pierre
Tên khác: Grewia vestita Pierre, non Wall. ex Brandis, Grewia asiatica var. vestita (Pierre) Gagnep, Grewia acuminata var. pierrei Gagnep. sec. Phamh.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Tiliaceae
Chi: Grewia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023