Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Grewia eriocarpa Juss
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Giam; Cò ke trái có lông; Cò ke lá sếu; Cò ke cao; Bai kriem
Tên khác: Grewia celtidifolia Juss, Grewia asiatica var. celtidifolia (Juss.) Gagnep, Grewia excelsa Pierre, non Vahl;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Tiliaceae
Chi: Grewia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024