Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Habenaria falcatopetala Seidenf.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hà biện cánh cong; Hà biện cánh hình phăng
Tên khác: Habenaria stenopetala auct., non Lindl.;

MÔ TẢ CHUNG

Habitat, phenology and conservation status

Tuberiferous ephemerid geophyte. Old secondary mixed and coniferous submontane evergreen forests and woodlands with Pinus kesiya Gordon, commonly on steep open rocky slopes between mossy boulders. 1500 m. Fl. August–September.

Very rare.

Estimated IUCN Red List status – DD.

Distribution

Vietnam province: Lam Dong (Langbian Mountain; Lac Duong district).

NW. Thailand.

ẢNH

Habenaria falcatopetala on Taiwania 61(4).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Habenaria falcatopetala on Taiwania 61(4).jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Habenaria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024