Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Halodule uninervis (Forsk.) Aschers. 1882 (CCVN, 3: 408).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hẹ biển
Tên khác: Zostera uninervis Forsk. 1775. Diplanthera tridentata Steinh. 1838, nom. Invalid. Haladule tridentata (Steinh.) F. Muell. 1882 (CCVN, 3: 408). Diplanthera uninervis (Forsk.) Aschers. 1897 (FGI, 6: 1215; CCVN, 3: 408).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Cymodoceaceae
Chi: Halodule

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023