Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Hamamelidaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sau sau
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Hamamelidaceae R.Br. 1818

Cây gỗ, lá hình trứng, nguyên hay xẻ chân vịt, mọc cách, có 2 lá kèm đôi khi dày lên, ép vào nhau như 2 bàn tay úp lại.

Cụm hoa hình trụ hay hình cầu. Hoa đơn tính hay lưỡng tính, mẫu 5 - 4, bầu dưới, vòi 2, có đầu nhụy men.

Quả gỗ hợp lại thành khối hình cầu mở 2 hay 4 ở đỉnh.

Thế giới có 25 / 100 loài, phân bố ở châu Á, Bắc Mỹ, một số ít ở châu Úc, Madagasca và Nam Phi, các loài cổ sơ nhất tập trung ở Đông Nam Á.

Việt Nam có 7 chi, 10 loài

Phân loại: 5 phân họ: Hamamelidoideae, Rhodoleioideae, Exbucklandioideae, Liquidamboideae, Discuithoideae.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, lấy nhựa (Liquidambar formosana).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Hamamelidales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024