Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Hamamelidales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sau sau
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Còn gọi là Bộ Kim lũ mai, là tên gọi của một bộ thực vật trong thực vật có hoa, được sử dụng trong một số hệ thống phân loại thực vật. Hệ thống Cronquist năm 1981 đặt bộ này nằm trong phân lớp Hamamelidae với định nghĩa như sau:

    * Bộ Hamamelidales

          Họ Hamamelidaceae – kim lũ mai, hồng quang v.v
          Họ Cercidiphyllaceae – liên hương
          Họ Eupteleaceae – lĩnh xuân
          Họ Platanaceae – tiêu huyền
          Họ Myrothamnaceae

Các nghiên cứu hệ thống hóa ở cấp độ phân tử gần đây cho rằng các họ này không có quan hệ họ hàng gần với nhau và hệ thống APG II năm 2003 đã sắp xếp chúng lại trong các bộ khác nhau: Hai họ Hamamelidaceae và Cercidiphyllaceae đặt trong bộ Saxifragales, họ Eupteleaceae trong bộ Ranunculales, họ Platanaceae trong bộ Proteales còn họ Myrothamnaceae trong bộ Gunnerales.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Altingiaceae
Hamamelidaceae
Platanaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024