Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Hanguana
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hàng vân
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGViệt Nam có một loài - Hanguana malayana

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Hanguanaceae

CÁC LOÀI
Hanguana malayana

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024