Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Smith,
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngải tiên đỏ; Bạch điệp
Tên khác: Gandasulium coccineum (Buch.-Ham. ex Smith) Kuntze,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Hedychium coccineum - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Hedychium coccineum - SHOANG.jpg

 

Hedychium coccineum 2- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Hedychium coccineum 2- SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Hedychium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023