Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hedychium stenopetalum Lodd.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngải tiên cánh hoa đẹp
Tên khác: Hedychium barbatum Wall.; Hedychium coccineum Wall.; Hedychium elatum R. Br. var. orgyale Horan.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Hedychium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024