Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hedyotis auricularia L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: An điền tai; Bòi ngòi tai, Nhĩ thảo
Tên khác: Oldenlandia auricularia (L.) F. Muell., O. auricularia (L.) K. Schum., Hedyotis venosa Korth.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae
Chi: Hedyotis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024