Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Helicia formosana Hemsl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chẹo thui đài loan; Mạ sưa đài loan; Quắn hoa đài loan
Tên khác: Helicia taiwaniana Hemsl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Helicia formosana Hemsl. - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Helicia formosana Hemsl. - SHOANG.jpg

 

Helicia formosana Hemsl. 2 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Helicia formosana Hemsl. 2 - SHOANG.jpg

 

Helicia formosana Hemsl. 3 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Helicia formosana Hemsl. 3 - SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Proteales
Họ: Proteaceae
Chi: Helicia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024