Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Helicia hainanensis Hayata
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chẹo thui hải nam; Mạ sưa hải nam; Quắn hoa hải nam; Ko phè
Tên khác: Helicia brevipetiolata Merr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Proteales
Họ: Proteaceae
Chi: Helicia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023