Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Helicia nilagirica Bedd.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chẹo thui; Mạ sưa nilagirica; Mạ sưa lá nhẵn
Tên khác: Helicia erratica Hook. f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Proteales
Họ: Proteaceae
Chi: Helicia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023