Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đìa đụn; Đìa chụn; Đúng; Song quắn thùy; Bàn tay ma
Tên khác: Helicia lobata Merr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Proteales
Họ: Proteaceae
Chi: Heliciopsis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024