Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Helicteres hirsuta Lour.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thâu kén lông; Tổ kén lông; Thâu kén cái; Dó lông; Con chuột
Tên khác: H. spicata Colebr. ex Mast;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Sterculiaceae
Chi: Helicteres

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024