Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng bông giun
Tên khác: Osmunda zeylanica L.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Ophioglossopsida
Bộ: Ophioglossales
Họ: Ophioglossaceae
Chi: Helminthostachys

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023