Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C. Hubb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ dầy; Cỏ mía; Cỏ bói
Tên khác: Rottboellia altissima Poir., Rottboellia fasciculata Lamk., Hemarthria fasciculata (Lamk.) Kunth, Rottboellia fasciculata (Lamk.) Hack.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Hemarthria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024