Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hemarthria longiflora (Hook. f.) A. Camus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ giày hoa dài; Bán tiết hoa dài; Cỏ hoa đôi
Tên khác: Rottboellia longiflora Hook. f., Rottboellia tonkinensis A. Camus, Hemarthria longiflora var. tonkinensis (A. Camus) A. Camus;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Hemarthria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024