Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Hernandiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Liên đằng (Tung, Lưỡi chó)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây thân gỗ hoặc dây leo thân gỗ. Lá mọc cách, đơn hoặc lá kép 3.

Rất đặc trưng bởi bộ nhị gồm 3-6 chiếc xếp thành một vòng đối diện với các lá bao hoa ngoài, ở gốc mỗi nhị mang hai tuyến nhỏ (dấu vết của bó 3 nhị) và bao phấn mỏ bằng hai van. Bầu hạ.

Quả khô, có 2-4 cánh (dực quả - Illigera) hoặc có hai cánh cong lên do các lá đài đồng trưởng (luân quả - Gyrosarpus) hay quả nằm sâu trong đế hoa phình lớn (nhưng khi đó lá hình khiên: Hernandia).

Trên thế giới có 4 chi và 70 loài phân bố ở nhiệt đới châu Mỹ, châu Phi, ở Nam và Đông Nam Á, và đông bắc châu Úc.

Ở Việt Nam có 3 chi và 8 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales

CÁC CHI
Gyrocarpus
Hernandia
Illigera

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024