Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Hiepia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Hiepia corymbosa là một chi mới (thuộc họ Trúc đào - Apocynaceae, phân họ Thiên lý - Asclepiadoideae) phát hiện ở các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị miền Trung Việt Nam được mô tả và minh họa dưới đây. Những đặc điểm về hình thái của chi mới phát hiện được so sánh với các chi liên quan là Dischidia và Hoya. So với các chi này, chi mới khác biệt về đài cuốn ngoài, cụm hoa dạng bong dẹt, các thùy bao hoa không mỏng dẹt và trung đới dạng chỉ rất dài.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae

CÁC LOÀI
Hiepia corymbosa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024