Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hippeastrum piniceum (Lam.) Kuntze
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan huệ; Loa kèn đỏ
Tên khác: Amaryllis punicea Lam.; Hippeastrum equestre Herb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales
Họ: Amaryllidaceae
Chi: Hippeastrum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024