Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hippobroma longiflora (L.) G. Don, 1835 (CCVN, 3:120)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mù mát; Lỗ danh; (cây) Hoa dài.
Tên khác: Lobelia longiflora L. 1753; Rapuntium longiflorum (L) Mill. 1768; Laurentia longiflora (L.) Peterm. 1845 (CCNVN, 2:499; TÐCT: 770); Isotoma longiflora (L.) Presl, 1836 (CCVT_772);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Lobeliaceae
Chi: Hippobroma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023