Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. 1881 (CCVN, 1:723)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đại hái; Mỡ lợn; Beo; Sén; Huất sơn
Tên khác: Trichosanthes macrocarpa Blume, 1826;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae
Chi: Hodgsonia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024