Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Homalium cochinchinense (Lour.) Druce
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chà ran nam bộ; Chè quẩy; hoa tuyết; sồng; sơn mã; oi
Tên khác: Astranthus cochinchinensis Lour.; Homalium fagifolium Benth.; H. tonkinense Merr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Flacourtiaceae
Chi: Homalium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024