Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Homalium dasyanthum (Turcz.) Warb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chà ran hoa nhám
Tên khác: Blackwellia dasyantha Turcz.; Homalium griffithianum Kurz;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Flacourtiaceae
Chi: Homalium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023