Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Hugoniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hiệp nữ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Hugoniaceae Arn. 1834

Cây gỗ, cây bụi hoặc dây leo thân gỗ. Đôi khi cành non có 2 móc cong đối diện nhau. Lá thường đơn, mọc cách, có lá kèm.

Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5. Lá đài thường khác nhau về hình dạng và kích thước. Cánh hoa rời xếp vặn. Nhị thường 10-15 hợp thành ống ở phía ngoài thường có 5(3-2) tuyến mật.

Quả dạng hạch

Thế giới có 6 chi, 60 loài, phan bố ở vùng nhiệt đới

Việt Nam có 2 chi, 3 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales

CÁC CHI
Hugonia
Indoroucheria

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024