Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Huperzia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Lycopodiophyta
Lớp: Lycopodiopsida
Bộ: Lycopodiales
Họ: Lycopodiaceae

CÁC LOÀI
Huperzia carinata
Huperzia fordii
Huperzia phlegmaria
Huperzia serrata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024