Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hybanthus suffruticosus (L.) Baill
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ tím phòng
Tên khác: Viola suffruticosa L., Ionidium suffruticosum (L.) Ging. in DC, Viola enneasperma L., Ionidium enneaspermum (L.) Vent, Hybanthus enneaspermum (L.) F. Muell, Calceolaria enneasperma (L.) Kuntze;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Violaceae
Chi: Hybanthus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024