Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hydnocarpus ilicifolia King
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nang trứng lá ô rô; Lọ nồi ô rô; sơn đen; chùm bao
Tên khác: Taraktogenos serrata Pierre ex Gagnep.; Hydnocarpus subinteger Gilg.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Hydnocarpus ilicifolia - NTTRUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Hydnocarpus ilicifolia - NTTRUNG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Flacourtiaceae
Chi: Hydnocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024