Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tú cầu; Bát tiên; hót tăng xia
Tên khác: Hydrangea hortensia Sieb., non H. hortensis Smith;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales
Họ: Hydrangeaceae
Chi: Hydrangea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024