Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hydrocharis dubia (Blume) Back.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lá sắn; Thủy miết
Tên khác: Pontederia dubia Blume; Hydrocharis asiatica Miq.; Monochoria dubia (Blume) Miq.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Hydrocharitaceae
Chi: Hydrocharis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023