Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hydrocotyle chinensis (Dunn) Craib
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau má trung quốc; Rau má dại
Tên khác: Hydrocotyle javanica var. chinensis Dunn ex Shap & Liou;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales
Họ: Apiaceae
Chi: Hydrocotyle

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024