Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hydrocotyle nepalensis Hook.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau má lá to; Rau má núi; rau má dại; rau má rừng; rau má nepal
Tên khác: Hydrocotyle javanica auct., non Thunb.; H. polycephala Wight & Arn.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales
Họ: Apiaceae
Chi: Hydrocotyle

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023