Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Hydrocotyle
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales
Họ: Apiaceae

CÁC LOÀI
Hydrocotyle chevalieri
Hydrocotyle chinensis
Hydrocotyle nepalensis
Hydrocotyle petelotii
Hydrocotyle pseudosanicula
Hydrocotyle siamica
Hydrocotyle sibthorpioides
Hydrocotyle tonkinensis
Hydrocotyle wapalanse
Hydrocotyle wilfordii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023