Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Hygrochilus parishii (Reichb.f.) Pfitz. in Engl. & Prantl
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cẩm báo; Cẩm nhung
Tên khác: Vanda parishii Reichb. f., Vandopsis parishii (Reichb. f.) Seidenf. & Smitinand, Vanda parishii var. marriottiana Reichb. f., Vanda parishii var. purpurea N. E. Br.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Hygrochilus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024