Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Hymenorchis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan phi tâm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGHymenorchis Schltr., 1993

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae

CÁC LOÀI
Hymenorchis phitamii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022