Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Hypericaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ban (Lành ngạnh)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Hypericaceae Juss. 1789

Cây gỗ, bụi hay cỏ nhiều năm. Lá thường mọc đối hay mọc vòng. Đặc trưng bởi cành non vuông, ở bộ phận non thường có lông hình sao.

Gần gũi với Clusiaceae (họ Bứa): nhị nhiều, hợp thành 3-5 bó, bầu thượng 3-5 ô, noãn nhiều nhưng khác là cây không có nhựa mủ vàng, hoa lưỡng tính, bao hoa mẫu 4-5, xếp vòng, hạt không có tử y.

Thế giới có 8 chi, 360 loài, phân bố ở nhiệt đới và ôn đới, tập trung nhiều ở ôn đới bắc.

Việt Nam có 2 chi, 10 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales

CÁC CHI
Cratoxylum
Hypericum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024