Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Illicium parviflorum Michx. ex Vent.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đại hổi hoa nhỏ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Illicium parviflorum 1- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Illicium parviflorum 1- SonHoang.jpg

 

Illicium parviflorum 2- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Illicium parviflorum 2- SonHoang.jpg

 

Illicium parviflorum 3- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Illicium parviflorum 3- SonHoang.jpg

 

Illicium parviflorum 4- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Illicium parviflorum 4- SonHoang.jpg

 

Illicium parviflorum 5- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Illicium parviflorum 5- SonHoang.jpg

 

Illicium parviflorum 6- SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Illicium parviflorum 6- SonHoang.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Illiciales
Họ: Illiciaceae
Chi: Illicium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023