Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Indigofera stachyodes Lindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chàm hoa bông; Chàm gié
Tên khác: Indigofera dosua Buch.-Ham. ex D. Don var. stachyodes (Lindl.) Levl.; I. tomentosa Grah.; I. dosua Buch.-Ham. ex D. Don var. tomentosa (Grah.) Baker; I. bodinieri Levl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Indigofera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024