Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Insia bijuga (Colebr.) Kuntze, 1891 (CCVN, 1:1089)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gõ nước; Bần ôi
Tên khác: Macrolobium bijugum Colebr. 1818.- Afzelia bijura (Colebr.) A. Gray, 1854 (FGI, 2:200).- A. retusa Kurz, 1873 (FGI, 2:202). - Intsia retusa (Kurz) Kuntze, 1891. ) Afzelia cambodiensis Hance, 1876. - Intsia cambordiensis (Hance) Pierre, 1899 (FFC:tab. 388A);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Insia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023