Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cầy; Cơ nia; cốc; đậu trướng
Tên khác: Irvingia oliveri Pierre; I. harmandiana Pierre ex Laness;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Irvingia malayana 1- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Irvingia malayana 1- SHOANG.jpg

 

Irvingia malayana 2- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Irvingia malayana 2- SHOANG.jpg

 

Irvingia malayana 3- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Irvingia malayana 3- SHOANG.jpg

 

Irvingia malayana 4- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Irvingia malayana 4- SHOANG.jpg

 

Irvingia malayana 5- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Irvingia malayana 5- SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Irvingiaceae
Chi: Irvingia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023