Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ischaemum rugosum Salisb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mồm u; Cỏ lông đồi cứng; Cỏ mật u
Tên khác: Ischaemum segetum Trin., Ischaemum rugosum Salisb. var. segetum (Trin.) Hack.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Ischaemum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024