Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Isobryales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGBộ Isobryales Có thân mọc bò, túi bào tử ở bên. Lông răng gồm hai hàng. Gồm 3 họ, 4 chi, 15 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Bryophyta
Lớp: Bryopsida

CÁC HỌ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024