Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Isoetopsida
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGHiện tại, nhóm thực vật này không có phân bố ở Việt Nam

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Lycopodiophyta

CÁC BỘ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024