Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Jacaranda mimosifolia D. Don
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Phượng lam lá trinh nữ; Phượng tím
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

450px-Starr_080417-4084_Jacaranda_mimosifolia.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. 450px-Starr_080417-4084_Jacaranda_mimosifolia.jpg

 

800px-Funchal_-_Palisanderholzbaum_%28Jacaranda_mimosifolia%29_IMG_2110.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. 800px-Funchal_-_Palisanderholzbaum_%28Jacaranda_mimosifolia%29_IMG_2110.jpg

 

800px-Jacaranda.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. 800px-Jacaranda.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Bignoniaceae
Chi: Jacaranda

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023